Vecindad

Os Nosos Museos

 
ECOMUSEO

O Ecomuseo de Cerceda, que foi inaugurado no ano 2002, trata de ser sinal de identidade e fiestra deste Concello, amosando a súa riqueza paisaxística, medioambiental, industrial, histórica e humana. Traballando na integración de todos aqueles elementos que poidan dar tanto a súa cidadanía como aos visitantes de Cerceda múltiples matices dunha diferenciada entidade propia. Dende as súas fermosas paisaxes ata as súas tradicións populares, pasando polas súas singulares instalacións enerxéticas, que influiron dun xeito definitivo tanto en Cerceda como na súa contorna inmediata, ou polo seu emblemático centro de ocio acuático, o Aquapark. HORARIOS: de luns a venres de 8:30 a 15:30. Tardes de luns a venres e mañáns dos sábados: Cita previa (Chamar de luns a venres 8:30 a 15:00 horas). Rúa Vila Deportiva Fernando González Laxe, 21-23
15185-Cerceda
682 34 85 56 / 981 68 50 01
museos@cerceda.es 43°11'22.8"N 8°28'45.5"W
https://goo.gl/maps/oRMBfYv32QT2    

MUSEO DO MOUCHO

Un museo único e peculiar , inaugurado o 28 de decembro do ano 1994, que homenaxea a unha ave tradicionalmente rexeitada polo que supoñía de mal agoiro. Consta dunha colección de máis de cinco mil pezas que inclúen esculturas e cadros de artistas galegos, libros, e mesmo artigos de ourivería, todo elo presidido por unha grande vidreira policromada, obra de Don Xosé Espona. O Museo conta ademáis con instalacións interactivas para ler, tocar e escoitar todo o relacionado cos mouchos. HORARIOS: de martes a sábado de 10 a 13 e de 16 a 19 horas.
Visitas colectivas: Cita previa, chamar ao 981 68 62 15 de martes a sábado de 10 a 13 horas. Edificio de Servizos Múltiples.
Avda de Galicia, 37
15185-Cerceda
981 68 62 15 / 981 68 50 01
museos@cerceda.es  

XARDÍN BOTÁNICO E AULA DA NATUREZA
O xardín botánico constitúe un recanto natural para o paseo e descanso ou para a formación e a reflexión acerca dos espazos naturais, así como para a información sobre a biodiversidade local. Pois nel atopase unha colección das árbores máis representativas do país e unha lagoa, fogar de cisnes e patos salvaxes conectada cunha braña natural.   Para continuar a xornada formativa sobre o noso entorno natural contamos cun espazo pensado para as actividades de educación ambiental enclavado dentro do xardín botánico, a aula da natureza, formado por un conxunto de paneis, dioramas , ordenadores e figuras modeladas que recrean a biodiversidade da nosa campiña, ríos, encoros, montes… HORARIOS: de luns a venres de 9.30 a 16. Tardes de luns a venres e mañáns dos sábados: Cita previa (Chamar de luns a venres 9,30 a 16,00 horas). Parcela do Xardín Botánico. Polígono Industrial do Acevedo. Esquina Avda. do Traballo con Rúa da Innovación.
15185-Cerceda
682 34 85 56 / 981 68 50 01
museos@cerceda.es  
MUSEO DA MINERÍA
Inaugurado no ano 2015, quere amosar a gran pegada paisaxística e socioeconómica que supuxo a existencia da Mina de Meirama en Cerceda. Recolle unha pequena explicación tanto da orixe do carbón coma dos seus tipos, relatando posteriormente as repercusións sociais, económicas e laborais que supuxo a aparición de carbón no ano 1974, pasando pola explicación  dos traballos que durante máis de 30 anos se fixeron na Mina de Meirama e rematando coa grande, importante e imprescindible recuperación ambiental de todo o territorio afectado pola actividade mineira. HORARIOS: de luns a venres de 9.30 a 16. Tardes de luns a venres e mañáns dos sábados: Cita previa (Chamar de luns a venres 9,30 a 16,00 horas). Picota, 14. Meirama
15188-Cerceda
682 34 85 56 / 981 68 50 01
museos@cerceda.es 43°12'53.9"N 8°27'01.5"W https://goo.gl/maps/TEFJKcVeV6q  

Subcategorías

 • Servicios sociales

  Los Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento de Cerceda realizan una acción social globalizadora y polivalente para el conjunto de su ciudadanía, al promover y posibilitar el desarrollo de su bienestar social.

  Cantidad de artículos:
  12
  • Servicio de orientacion e información

   Es un servicio de información y orientación sobre los recursos sociales y económicos a los que pueden tener derecho los vecinos y vecinas de Cerceda con el fin de atopar una solución a las distintas problemáticas persnoales, familiares y sociales.

   Cantidad de artículos:
   2
  • Servizos de atención persoal e familiar

   Prestan un apoio integral e personalizado a todas as persoas ou familias que se atopen ante unha problemática, por diversas causas: por carencias económicas e sociais, por conflitos relacionais, por ausencias, desemprego, desarraigo, toxicomanías, etc.

   Cantidad de artículos:
   4
  • Servizos para a diversidade funcional, a dependencia e a accesibilidade

   Trátase dun servizo de recursos ou prestacións sociais que teñen como fin ofrecer o apoio individualizado que favoreza a autonomía persoal e social dos veciños e veciñas en situacións máis desprotexidas con especial atención a menores, maiores ou persoas con algunha discapacidade ou con escasos recursos persoais e habilidades evitando o desarraigo familia, da veciñanza, e da contorna.

   Cantidad de artículos:
   6
  • Unidade de Tramitación de Prestacións Sociais (UTP)

   Tramita e xestiona diferentes prestacións económicas e asistenciais, atendendo ás necesidades sociais que presenta cada persoa ou familia.

   Cantidad de artículos:
   0
  • Centros municipais de maiores

   É un servizo que ten como finalidade facilitarlle á xente maior un envellecemento activo e fomentar a calidade de vida na etapa de vellez previndo posibles situacións de desarraigo ou de exclusión social e promovendo ao máximo a autonomía persoal das persoas maiores.

   Cantidad de artículos:
   0
  • Escola Infantil Municipal Os Pillabáns de Cerceda

   O Concello de Cerceda dispón dunha escola infantil municipal para nenos e nenas de 0 a 3 anos. Trátase dun equipamento diúrno de carácter educativo e asistencial que ten por obxecto o desenvolvemento harmónico e integral dos nenos e nenas, así como realizar ademais un importante labor de apoio á función educativa da propia familia, á vez que facilita o acceso dos pais e nais ao mundo laboral.

   Cantidad de artículos:
   0
  • Centro de dia residencial

   O centro de día residencial de Cerceda e un centro xerontolóxico da rede pública da Xunta de Galicia que conta con 41 prazas de centro de día e 21 de fogar residencial.

   Cantidad de artículos:
   0
 • Igualdad

  El Ayuntamiento de Cerceda tiene entre sus prioridades promover la igualdad de derechos y la no discriminación entre hombres y mujeres, así como la participación y la integración de las mujeres en la vida social, cultural, económica y política del municipio.

  Cantidad de artículos:
  11
 • La cultura

  En el diseño de la programación cultural anual del Ayuntamiento de Cerceda se incide de manera muy especial en la dinamización sociocultural de los diferentes colectivos y grupos.

  Cantidad de artículos:
  3
 • Deporte Cerceda

  Al margen de los indudables beneficios que le reporta a nuestra salud, tanto a nivel físico cómo psicológico, hoy la práctica del deporte tiene también una relevante dimensión social y cultural, transmisora de valores y válida como instrumento de educación e integración.

  Cantidad de artículos:
  4
 • Medioambiente

  El Ayuntamiento de Cerceda hace una apuesta cada vez más fuerte por la conservación ambiental y la sustentabilidad. Esta apuesta se concreta a día de hoy en diversos servicios de los que da cuenta el área de Medio Ambiente y Sanidad.

  Cantidad de artículos:
  9
 • Sanidad

  En Cerceda, la limpieza de espacios públicos es gestionada por el propio Ayuntamiento con trabajadores municipales. Además de dedicarse al mantenimiento de las instalaciones municipales y zonas urbanas, el servicio de limpieza abarca también las tareas de mantenimiento de las abundantes zonas verdes y naturales desperdigadas por las seis parroquias del municipio.

  Cantidad de artículos:
  0
 • Urbanismo y obras

  El Ayuntamiento de Cerceda tiene entre sus objetivos potenciar y consolidar su crecimiento urbanístico para convertirse en una villa compacta, con una diversificación social y funcional y un crecimiento heterogéneo donde el territorio sea utilizado de forma racional y sustentable.

  Cantidad de artículos:
  2
 • Desarrollo económico

  El Ayuntamiento de Cerceda, por medio de su gobierno local, pone a disposición de todas aquellas personas emprendedoras que deseen poner en marcha un negocio, empresa o actividad los medios y recursos precisos para iniciar estos nuevos proyectos.

  Cantidad de artículos:
  6
 • Servicio de Normalización Lingüística

  Desde finales de febrero de 2008, el Ayuntamiento de Cerceda cuenta con un Servicio de Normalización Lingüística gracias a la firma de un convenio de colaboración con la Diputación de A Coruña, que ponemos a la disposición de la ciudadanía para impulsar entre todos el proceso de normalización en el ámbito de nuestro ayuntamiento.

  Cantidad de artículos:
  4
  • Tradición oral

   Co motivo do Día das Letras Galegas de 2010, o Concello de Cerceda convocou o I Certame de recollida da tradición oral, en colaboración cos centros de ensino do municipio, o CPI O Cruce de Cerceda e o CEIP Celso Emilio Ferreiro da Silva, e destinado ao alumnado de secundaria.

   Cantidad de artículos:
   3
 • Entidades culturales y deportivas
  Cantidad de artículos:
  0

¡Atención! Este sitio usa cookies e tecnoloxías similares. Pode cambiar a configuración do seu navegador para rechazar o emprego das mesmas. Pode consultar máis información en Información de cookies.

Acepto as cookies para este sitio.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk