Unidade de Tramitación de Prestacións Sociais (UTP)

Tramita e xestiona diferentes prestacións económicas e asistenciais, atendendo ás necesidades sociais que presenta cada persoa ou familia.


As prestacións que se tramitan poden ser propiamente municipais, da área de Servizos Sociais, Educación, ou ben supramunicipais (Mancomunidade, concellerías da Xunta de Galicia, Deputación Provincial, Ministerios) ou de entidades do terceiro sector. (ONGs)

Prestacións e axudas ás familias MUNICIPAIS

 • Axudas para situacións de emerexencia social: adquisición de alimentos ou produtos de hixiene persoal básica ou gastos derivados das necesidades priamarias como axudas para medicinas, fogar, transporte, aloxamento provisional alternativo...
 • Tarxeta de aparcamento para persoas con mobilidade reducida.
 • Axudas para material escolar: son axudas para sufragar gastos de material escolar e equipamento  básico para menores (de educación infantil a Educacion secundaria obrigatoria) empadroados no concello de Cerceda e escolarizados en centros públicos no noso concello.
 • Axudas para transporte escolar: son axudas para sufragar gastos desprazamento para) empadroados no concello de Cerceda.

Prestacións SUPRAMUNICIPAIS:

 • Valoración da dependencia
 • Teleasistencia domiciliaria
 • Transporte adaptado
 • Programa "Acompáñote" para maiores
 • Acollemento familiar de menores, persoas con discapacidade ou maiores
 • Estadías de día de menores e maiores nos centros
 • Axudas a familias con menores a cargo
 • Título de familia numerosa
 • Carné familiar
 • Certificado de minusvalía
 • Emerxencia social
 • Pensión non contributiva de invalidez ou xubilación (PNC)
 • Complento de terceira persoa
 • Ingresos en residencias de maiores
 • Ingreso en resdencia de persoas con discapacidade
 • Renda de Integración social (RISGA): salario social
 • Axudas de inclusión social
 • Programa de respiro familiar
 • Programa de termalismo social
 • Axudas para migrantes retornados
 • Outras axudas económicas non periódicas para persoas dependentes ou con discapacidade
 • Axudas económicas para mulleres que sofren violencia de xénero
 • Tramitación de axudas de entidades do terceiro sector