Centros municipais de maiores

É un servizo que ten como finalidade facilitarlle á xente maior un envellecemento activo e fomentar a calidade de vida na etapa de vellez previndo posibles situacións de desarraigo ou de exclusión social e promovendo ao máximo a autonomía persoal das persoas maiores.


A través das actividades programadas dende o centro, preténdese facilitar o uso e disfrute dos recursos da comunidade na que vive, achegarse á cultura propia e facilitar un óptimo estado de benestar.

CENTRO SOCIAL DA TERCEIRA IDADE DE CERCEDA

Ademais dispón para a realización das actividades de centros sociais nas seguintes parroquias de Cerceda.

 • Centro socio-cultural da Silva
 • Centro socio-cultural de Encrobas
 • Centro socio-cultura de Rodis
 • Centro socio-cultural de Meirama
 • Centro socio-cultura de Xesteda

ACTIVIDADES QUE SE OFRECEN

 • Actividades do fomento da calidade de vida e autonomía persoa
  • Talleres de emprego de parques biosaludables
  • Charlas informativas
  • Obradoiros de emprego de mobil
 • Actividades de culturais, convivencia e participación social
  • Viaxes culturais
  • Celebración de festividades (magosto, antroido…)
  • Xantares de convivencia
  • Bailes