Recollida de lixo

A recollida de lixo en Cerceda é selectiva. Ademais da recollida de lixo xenérica, recóllense envases lixeiros (colector amarelo), papel e cartón (colectores azuis), vidro (colectores verdes) e mesmo se fai recollida domiciliaria de residuos voluminosos de forma mensual. Nesta páxina informamos da periodicidade con que se recolle o lixo en Cerceda.

Papel e cartón:

os colectores de papel e de cartón recóllense dúas veces ao mes. Pola súa banda, a recollida porta a porta faise unha vez á semana.

Vidro:

recóllense unha vez ao mes.

Voluminosos:

a recollida porta de residuos voluminosos realízase unha vez ao mes.

Lixeiros:

dúas veces ao mes.

Residuos sólidos urbanos:

nalgunhas zonas faise unha vez por semana e noutras dúas veces, a depender da densidade.