Desenvolvemento económico

Dende o Concello de Cerceda facemos unha forte aposta polo desenvolmento económico dando apoio ás empresas e persoas autónomas que desenvolven a súa actividade económica no noso municipio, así como a aquelas que queren emprender un novo proxecto empresarial.


Entre as nosas prioridades tamén está o asesoramento, orientación e formación das persoas en situación de desemprego. Para prestar estes apoio a empresas/persoas autónomas e persoas en situación de desemprego contamos cos seguintes servizos:

  • Servizo de promoción económica (Axente de Desenvolvemento Local)
  • Servizo de orientación laboral
  • Servizo de Apoio a Empresas e Persoas Autónomas
  • Viveiro de Empresas Municipal

A área de desenvolvemento económico conta con unha páxina nunha rede social, Emprego e Emprendemento Cerceda, actualizada diariamente con información de interese do ámbito empresarial e do emprego.

Servizo de apoio a empresas e persoas autónomas

O Concello de Cerceda pon á disposición de todas aquelas persoas emprendedoras que desexen poñer en marcha un negocio, empresa ou actividade os medios e recursos precisos para iniciar estes novos proxectos empresariais.

Obradoiro de emprego

O Concello de Cerceda ten entre as súas prioridades aplicar e coordinar as ferramentas e os recursos de que dispón ao tecido empresarial cercedense, con fin de colaborar no desenvolvemento económico e na creación de emprego dentro do seu territorio.

A aposta por I+D+i é un factor que determinará o futuro máis próximo. Todas aquelas empresas que actúen neste ámbito veranse recompensadas. Mais o desenvolvemento deste tipo de iniciativas tecnolóxicas pasa por unha xestión profesionalizada en emprazamentos determinados. Neste contexto nace o Centro de Desenvolvemento Tecnolóxico de Cerceda.