Artigos

Enquisa de Características Esenciais da Poboación e Vivendas 2021 (ECEPOV 2021)

O INE está a realizar unha enquisa para obter información sobre as características sociodemográficas da poboación, das formas de convivencia e das viviendas.

Ver máis...