Servizos sociais

Os Servizos Sociais de Atención Primaria do Concello de Cerceda realizan unha acción social globalizadora e polivalente para o conxunto da súa cidadanía, ao promoveren e posibilitaren o desenvolvemento do seu benestar social.


SERVIZOS SOCIAIS:

Casa do Concello, Avenida do Mesón, 21. 3ª planta, 15185 Cerceda

Contacto: 981 686 068 / servizossociais(a)cerceda.es