Entidades culturais e deportivas

Relación de entidades culturais e deportivas inscritas no rexistro municipal de asociacións e activas (solicitantes da Convocatoria 2014 de axudas municipais).