Noticias

Convocatoria de probas selectivas funcionarios/as interinos/as do grupo c

Convocatoria de probas selectivas para a creación dunha bolsa de emprego para o nomeamento de funcionarios/as interinos/as do grupo c, subgrupo c1, escala de administración xeral, subescala administrativa, polo procedemento de oposición libre.

Publicación BOP 130 14/08/2020

Modelo de liquidación xeral