Orzamentos

Nesta sección poderá acceder e consultar os orzamentos do Concello de Cerceda no ano en curso e dos anos anteriores. Para cada orzamento poranse os datos máis salientables e os documentos para ampliar a información.

Para os consultar, pode acceder a través do menú de navegación do web ou das ligazóns situadas na parte dereita desta páxina.

O pleno do Concello de Cerceda aprobou o Orzamento Municipal para o exercicio 2012, en cumprimento do disposto no artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.

O pleno do Concello de Cerceda aprobou o Orzamento Municipal para o exercicio 2013, en cumprimento do disposto no artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.

O pleno do Concello de Cerceda aprobou, na sesión extraordinaria do 7 de febreiro de 2012, o Orzamento Municipal para o exercicio 2012, en cumprimento do disposto no artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.

O pleno do Concello de Cerceda aprobou, na sesión extraordinaria do 4 de agosto de 2011, o Orzamento Municipal para o exercicio 2011, en cumprimento do disposto no artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.

O pleno do Concello de Cerceda aprobou, na sesión ordinaria do 20 de maio de 2010, o Orzamento Municipal para o exercicio 2010, en cumprimento do disposto no artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.

O Pleno do Concello de Cerceda aprobou, na sesión extraordinaria do 14 de maio de 2009, o Orzamento Municipal para o exercicio 2009, en cumprimento do disposto no artigo 169.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, que aproba o texto refundido da Lei reguladora de facendas locais.

O Pleno do Concello de Cerceda aprobou, na sesión extraordinaria do 15 de maio de 2008, o Orzamento Municipal para o exercicio 2008, en cumprimento do disposto no artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, que aproba o texto refundido da Lei reguladora de facendas locais.