Normativa


Neste espazo podes descargar, para os consultares,

  • os documentos normativos do Concello de Cerceda
  • os modelos de documentos (instancias, solicitudes,...) para realizar os trámites co Concello de Cerceda.