Tratamento dos refugallos en fogares con enfermos ou en corentena por COVID-19

refugallos covid