LISTAXE DEFINITIVA DE AXUDAS DE MATERIAL E VESTIARIO BÁSICO

LISTAXE DEFINITIVA DE AXUDAS DE MATERIAL ESCOLAR E VESTIARIO BÁSICO. CONVOCATORIA 2019/2020.

 

 

 

DNI

CONCEDIDO

47359761R

233,92 €

32819776H

233,92 €

53169578L

233,92 €

53169578L

233,92 €

47374269L

233,92 €

53300297M

116,96 €

47361156G

116,96 €

79317729K

233,92 €

79317729K

233,92 €

32834273W

116,96 €

32834273W

116,96 €

44825694M

233,92 €

44825694M

233,92 €

46909354A

116,96 €

47437240Q

233,92 €

47372840Q

233,92 €

47358601Z

233,92 €

47358601Z

233,92 €

32284556Z

116,96 €

32284556Z

116,96 €

32284556Z

116,96 €

46909222D

116,96 €

4690922 2D

116,96 €

32834873G

116,96 €

32834873G

116,96 €

47365851L

233,92 €

47365851L

233,92 €

47365851L

233,92 €

79338219H

116,96 €

32834175L

233,92 €

32835271B

233,92 €

32835271B

233,92 €

47382789Y

233,92 €

32830829P

233,92 €

32830829P

233,92 €

32840679Z

233,92 €

32840679Z

233,92 €

46913121K

116,96 €

47359158L

233,92 €

32793894B

233,92 €

32843222G

116,96 €

54157574A

233,92 €

32820679R

233,92 €

47380593H

233,92 €

47380593H

233,92 €

47380593H

233,92 €

47350082M

233,92 €

47350082M

233,92 €

47350082M

233,92 €

79338050X

233,92 €

79338050X

233,92 €

47361202Q

233,92 €

46912786P

116,96 €

46912786P

116,96 €

79337301C

116,96 €

32834733W

116,96 €

45845400Y

233,92 €

45845400Y

233,92 €

47351694F

233,92 €

53303458S

233,92 €

53303458S

233,92 €

32800624W

233,92 €

32800624W

233,92 €

32800624W

233,92 €

32795108Y

116,96 €

53309071Q

233,92 €

53309071Q

233,92 €

Y3457404N

233,92 €

Y3457404N

233,92 €

473710162Y

233,92 €

47370162Y

233,92 €

53169085P

233,92 €

44817496H

116,96 €

44817496H

116,96 €

47380869H

233,92 €

78801362G

116,96 €

Y2087367Q

116,96 €

32837472G

116,96 €

47356219R

233,92 €

47356219R

233,92 €

32804776Z

233,92 €

32804776Z

233,92 €

32835485H

116,96 €

79338047F

233,92 €

79338047F

233,92 €

47370305B

233,92 €

47370305B

233,92 €

49915106T

116,96 €

47356631E

233,92 €

47356631E

233,92 €

79320765K

233,92 €

54941414A

233,92 €

47358958A

116,96 €

32840474Q

233,92 €

47353470N

116,96 €

40024413R

233,92 €

40024413R

233,92 €

33856456L

233,92 €

44825488Y

116,96 €

44825488Y

116,96 €

32837230S

233,92 €

   

. Denegarlle a axuda económica ás seguintes persoas por non cumprir coas requisitos económicos recollidos no artigo 6.1.a) e 6.1.b:

            DNI

MOTIVO

49685942P

Non cumpre cos requisitos económicos

32793642N

Non cumpre cos requisitos económicos

32793642N

Non cumpre cos requisitos económicos

79324961P

Non cumpre cos requisitos económicos

79324961P

Non cumpre cos requisitos económicos

47365423K

Non cumpre cos requisitos económicos

47356423K

Non cumpre cos requisitos económicos

79333185K

Non cumpre cos requisitos económicos

79333185K

Non cumpre cos requisitos económicos

46917954R

Non cumpre cos requisitos económicos

47389037K

Non cumpre cos requisitos económicos

53169993L

Non cumpre cos requisitos económicos

53169993L

Non cumpre cos requisitos económicos

46901449X

Non cumpre cos requisitos económicos

46901449X

Non cumpre cos requisitos económicos

32802531T

Non cumpre cos requisitos económicos

78801912W

Non cumpre cos requisitos económicos

79341159Z

Non cumpre cos requisitos económicos

79341159Z

Non cumpre cos requisitos económicos

32845991J

Non cumpre cos requisitos económicos

46899004A

Non cumpre cos requisitos económicos

  1. - Informar ás persoas interesadas que de acordo co artigo 13.1. das bases da convocatoria disporán do prazo do 1 ao 18 outubro para presentar no Rexistro Xeral do Concello de Cerceda a documentación xustificativa.
  1. De acordo co artigo 13.2 das bases da convocatoria, no caso de non presentar a xustificación dentro do prazo establecido, entenderase que desiste da súa petición, polo que perderá o dereito a cobrala .