RESULTADO PROBAS PRIMERO EXAME PARA BOLSA DE TRABALLO SOCIAL