Bases e convocatoria de subvención municipais a deportistas e entidades culturais ou deportivas 2022

Bases e convocatoria de subvención municipais a deportistas e entidades culturais ou deportivas para realizar actividades no ano 2022

En Xunta de Goberno Local celebrada o 5/10/2022, aprobáronse as bases reguladoras da convocatoria de subvencións municipais a deportistas e a entidades culturais ou deportivas para a realización de actividades en 2022., o que se fai público os efectos de inicio de prazo de solicitude das mesmas.

Prazo da presentación de solicitudes até o 14 novembro.

>>> Ver documento de bases (pdf)

- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPEPORTIVAS (pdf)

- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES CULTURAIS, DEPORTIVAS E DEPORTISTAS (pdf)

- SOLICITUDE DE PRÓRROGA PARA A XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS (pdf)

- XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS