BANDO: exposición pública do censo electoral

Faise saber, que en cumprimento da normativa electoral vixente (Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño) e de cara a convocatoria das Eleccións Municipais 2023 (data votación 28/05/2023), están a disposición do público os seguintes censos electorais : CENSO ELECTORAL DE ESPAÑOIS RESIDENTES EN ESPAÑA (CER), CENSO ELECTORAL DE ESTRANXEIROS RESIDENTES EN ESPAÑA (CERE) así como a lista das MESAS ELECTORAIS, para a súa CONSULTA OU POSIBLE RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA (por parte dos interesados), no prazo, lugar e horarios seguintes ...

>>> Ver ou descargar documento completo (pdf)