Axudas municipais á escolarización. Listaxe das solicitudes concedidas e as denegadas

Rematado o prazo de presentación da documentación requirida, de acordo coas bases da convocatoria, elaborouse a listaxe definitiva coa relación das axudas concedidas ás persoas solicitantes que reúnen os requisitos e as denegadas por non cumprir cos mesmos.

O importe total concedido non excedería o total de crédito retido para esta finalidade, polo que, de acordo co punto 3 das bases, tamén se propón para a concesión das axudas as solicitudes que inicialmente non foron consideradas como concedidas por superar os ingresos esixidos, de menor a maior segundo a súa renda per cápita. No caso de solicitudes presentadas para dous ou máis irmáns, concederonse as de menor importe.

Informar ás persoas interesadas que de acordo co punto 10.1 das bases da convocatoria, disporán  de  prazo dende o día 3 ao 14 de outubro de 2022 para presentar, no Rexistro Xeral do Concello de Cerceda, a documentación xustificativa do gasto realizado. No caso en que non presenten dita xustificación no prazo establecido, entenderase que desisten da súa petición e perderán o dereito a recibir a axuda recoñecida.

Máis información no Departamento de Servizos Sociais no teléfono 981686068

Attachments:
FileFile size
Download this file (LISTAXES DAS SOLICITUDES CONCEDIDAS E DENEGADAS.pdf)LISTAXES DAS SOLICITUDES CONCEDIDAS E DENEGADAS.pdf221 kB