Noticias

A Deputación da Coruña, programa a “Campaña da Neve 2022” na estación invernal de Valgrande-Pajares (Asturias) para nenos e nenas de toda a provincia con idades entre 12 a 15 anos inclusive (cumpridos a 31 de decembro de 2021).

Ao Concello de Cerceda concedéronlle 6 prazas na 1ª quenda (14/01/22 ao 17/01/22).

As inscricións para participar na Campaña de Neve 2022 só se poderán entregar no Rexistro Xeral do Concello de Cerceda do 30 de novembro ao 14 de decembro ás 14:00 horas.

Terán preferencia os/as nenos/as que non foran a ningunha campaña de neve da Deputación Provincial. No caso de recibir máis solicitudes que as prazas que temos concedidas, farase un sorteo público.

A cota de participación será de 85€.

 

->>> Ver ou descargar tríptico-formulario de solicitude

cartel

 

Un ano mais dende o departamento de Servizos Sociais do Concello en colaboración cos establecementos alimentarios, damos comezo a recollida de produtos para o “ Carriño Solidario de Nadal”. A recollida farase dende o día 1 de decembro ata o día 15.

Os produtos a recoller serán non perecedoiros tales como:

- Latas de conservas (atún, albóndegas...), salsa de tomate, paté, marmelada, produtos para merendas, almorzos, aceite.....etc).

- Produtos de hixine e aseo, tales como: compresas, desodorante, papel hixiénico, limpadores, champú, deterxente .....etc).

301121 csolidario

Os campamentos levaranse a cabo no Centro cívico e no Pavillon Municipal de Cerceda.

As idades das nenas e dos nenos é a partir de 3 anos(nados no 2018) até 12 anos

O prazo de solicitude é ata o 10 de decembro por Rexistro ou pola sede telemática do Concello de Cerceda https://sede.cerceda.es

O horario do campamento será de 9:00 a 14:00 horas.

A datas nas que se vai realizar serán o 22,23,27,28,29,30 de decembro e o 3, 4,5 e 7 de xaneiro.

As actividades que se van levar a cabo van a ir mesturado actividades lúdicas adaptadas ás diferentes idades, con actividades de ámbito cultural, xogos, manualidades, obradoiros de cociña do nadal, con doces típicos, obradoiros de adornos e abalorios típicos de estas datas.

Todas estas actividades estarán encamiñadas a conseguir que as nenas e nenos disfruten do seu tempo de lecer mediante novas experiencias e poidan desenrolar cousiñas do nadal no campamento e despois na casa.

 

>>> Ver ou descargar solucitude

 

campamento

171121 clima

O Concello de Cerceda está inmerso na elaboración do Plan de Acción polo Clima e a Enerxía (PACES), unha iniciativa europea na que os gobernos locais e rexionais comprométense de forma voluntaria a implantar no seu territorio os compromisos en materia de clima e enerxía da UE.

O Concello de Cerceda adheriuse o pasado mes de marzo ao Pacto das Alcaldías para o Clima e a Enerxía. O Pacto foi lanzado en Europa no ano 2008 e reúne a máis de 10.000 autoridades locais pertencentes a preto de 60 países de todo o mundo. Está coordinado en Galicia pola Xunta, a través da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Entre os compromisos que se adquiren está reducir en, polo menos, un 40% as emisións de CO2 no Concello, partindo do ano de referencia o 2015. Ademais de aumentar a capacidade de resiliencia do Concello mediante a adaptación ao cambio climático.

Á súa vez, o primeiro obxectivo básico apóiase en dous complementarios:

  • Minimizar o consumo enerxético no municipio. Con especial incidencia no consumo eléctrico e de combustibles fósiles, especialmente o gasóleo A.

  • Incrementar o nivel de implantación das enerxías renovables. Existindo unha ampla marxe de mellora e oportunidade considerando o contexto ambiental e socioeconómico.

O equipo de goberno puxo en marcha os traballos previos para deseñar un plan de actuación propio e que está financiado a través dunha axuda da Consellería de Medioambiente, Territorio e Infraestruturas. Nos últimos meses se leva traballando na elaboración dun Inventario de Emisións de Referencia (IER) e nunha avaliación de riscos e vulnerabilidades derivados do cambio climático. Esta semana presentáronse os resultados nunha sesión de traballo co equipo de goberno, na que se identificaron ademais as principais accións que formarán parte do Plan de Acción para a Enerxía Sostible e o Clima (PACES).

medioambiente

 

O vindeiro día 24/11/2021 en horario de 15:30 a 18:00 nas inmediacións do Auditorio municipal, Sogama (dentro da Semana Europea de Prevención de Residuos) vai colocar un punto informativo para abundar na correcta separación do lixo orgánico e o seu depósito, posterior, no contedor marrón.

 

O Concello de Cerceda xa conta coa implantación do 5ª contedor, polo que todos aqueles veciños que así o desexen poden dirixirse as oficinas da Área de Medio Ambiente e Servizos (3º andar) e solicitar a chave do contedor marrón e o seu kit domiciliario. Polo momento estes contedores están colocados nos núcleos urbanos de Cerceda e de A Silva, acadando un total de 80 puntos de depósito.

contenedores

 

O próximo día 23/11/2021 farase unha nova recollida de plástico agrícola nas diferentes explotación agrícolas e gandeiras do Concello de Cerceda.

O procedemento para solicitar a recollida é o seguinte:

 1. Os interesados deben chamar ao 881.04.67.76 para solicitar o servizo indicando a cantidade a recoller e os datos do punto de recollida.

 2. O plástico debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión encargado da carga con grúa.

 3. O plástico debe estar limpo, sen residuos e atado en fardos (senón é así non se poderá efectuar a recollida)

Solicitar Cita Previa

Solicitar cita previa no Concello

Vista a evolución da pandemia vese necesario a implantación da cita previa para as oficinas municipais co fin de minimizar riscos, tanto para o traballador coma para a cidadanía en xeral, polo que procede o establecemento dos seguintes protocolos:

 • A cita previa deberá solicitarse telefónicamente, no departamento ó queira dirixir, ou ben a traves da Sede Electronica https://sede.cerceda.es no apartado Solicitude de Cita Previa.
   
 • As citadas daranse de 9 a 14 en intervalos de 20 minutos. Agás nos caso do rexistro presencial, que non se darán citas, atenderase por orde de chegada, gardando os usuarios as distancias de seguridade oportunas.
   
 • Recomendase ó uso do rexistro electrónico a disposición na Sede Electrónica, sempre e cando sexa posible.


Cerceda, 2 de novembro de 2020.
O Alcalde-Presidente
Juan Manuel Rodríguez García.

Páxina 1 de 24