Parroquias

Os principais núcleos de poboación e parroquias

O Concello de Cerceda está composto por seis parroquias. Meirama, As Encrobas e Cerceda son as parroquias setentrionais e oriéntanse cara as comarcas da Coruña e Bergantiños, mentres que Rodís, Queixas e Xesteda esténdense cara o sur do termo municipal lindando coa comarca de Ordes.


Os principais núcleos de poboación atópanse na Silva, na parroquia de Rodís, e no Campo da Feira, en Cerceda. Esta última é, ademais, a capital municipal e nela sitúanse a Casa do Concello e algunhas das principais instalacións e servizos municipais.