Contra a violencia de xénero

A violencia de xénero é calquera agresión física, psicolóxica ou económica dirixida contra as mulleres polo feito de ser muller, non porque teñamos un modo de comportarnos que dea lugar a que isto ocorra.


Referímonos aos malos tratos no ámbito doméstico cando esta violencia é exercida polo marido, parella, noivo ou calquera outra persoa coa cal a muller ten relación de parentesco ou afectividade, e ten como resultado para ela un dano ou sufrimento psicolóxico, sexual ou físico.

CONVOCATORIAS DA SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE

SERVIZOS SOCIAIS DE CERCEDA
Avenida do Mesón, 21
15185 Cerceda
Teléfono: 981 685 001
Fax: 981 685 205
Garda Civil
Teléfono: 062

POLICÍA LOCAL
Avenida do Mesón, 21
15185 Cerceda
Teléfono: 981 685 229

URXENCIAS
Urxencias da Policía Local: 092
Urxencias Sanitarias: 061
Teléfono 016

Os malos tratos son un camiño sen retorno, onde as relacións violentas non aparecen accidentalmente nin de xeito imprevisto. Os abusos e chantaxes emocionais poden ser o inicio dun longo proceso cíclico que pode rematar coa morte.
Existen diferentes tipos de violencia:

  • Violencia física: calquera acto de forza contra o corpo da muller, con resultado ou risco de producir lesión física ou dano, exercida por quen sexa ou fose o seu cónxuxe ou por quen estea ou estivese ligado a ela por análoga relación de afectividade, aínda que sen convivencia (definición extraída da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero). Exemplos de violencia física: golpes, tiróns de pelo, patadas, puñazos, dentadas, queimaduras, feridas con arma, sexa cal sexa, privación do coidado de médicos durante unha enfermidade, privar de comida, expulsar violentamente do fogar...
  • Violencia psicolóxica: admite múltiplas modalidades de agresións intelectuais ou morais e toda conduta verbal que produza a desvalorización na muller, é dicir, que teña como finalidade a anulación desta. Pode ser exercida por homes do seu contorno familiar ou ben laboral e social. Exemplos de violencia psicolóxica: ameazas, insultos, acusacións, control das amizades, desprezo, intimidación, ridiculización, etc.
  • Violencia económica: privación do acceso aos recursos para o benestar físico ou psicolóxico da muller e das súas fillas e fillos; falamos da desigualdade no acceso aos recursos dispoñibles no ámbito de convivencia da parella. Exemplos de violencia económica: restrinxir o acceso ás contas, a destrución por parte do maltratador de bens materiais da vítima (queimar o coche, a casa, etc.), a desigualdade no acceso aos recursos...
  • Violencia sexual e abusos sexuais: inclúe calquera acto de natureza sexual forzada polo agresor ou non consentida pola muller e abarca a imposición, mediante a forza ou con intimidación, de relacións sexuais non consentidas e o abuso sexual, con independencia de que o agresor garde ou non relación conxugal, de parella, afectiva ou de parentesco coa vítima.

 

A violencia de xénero é calquera agresión física, psicolóxica ou económica dirixida contra as mulleres polo feito de ser muller, non porque teñamos un modo de comportarnos que dea lugar a que isto ocorra.

Referímonos aos malos tratos no ámbito doméstico cando esta violencia é exercida polo marido, parella, noivo ou calquera outra persoa coa cal a muller ten relación de parentesco ou afectividade, e ten como resultado para ela un dano ou sufrimento psicolóxico, sexual ou físico.

CONVOCATORIAS DA SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE

SERVIZOS SOCIAIS DE CERCEDA
Avenida do Mesón, 21
15185 Cerceda
Teléfono: 981 685 001
Fax: 981 685 205
Garda Civil
Teléfono: 062

POLICÍA LOCAL
Avenida do Mesón, 21
15185 Cerceda
Teléfono: 981 685 229

URXENCIAS
Urxencias da Policía Local: 092
Urxencias Sanitarias: 061
Teléfono 016

Os malos tratos son un camiño sen retorno, onde as relacións violentas non aparecen accidentalmente nin de xeito imprevisto. Os abusos e chantaxes emocionais poden ser o inicio dun longo proceso cíclico que pode rematar coa morte.
Existen diferentes tipos de violencia:

  • Violencia física: calquera acto de forza contra o corpo da muller, con resultado ou risco de producir lesión física ou dano, exercida por quen sexa ou fose o seu cónxuxe ou por quen estea ou estivese ligado a ela por análoga relación de afectividade, aínda que sen convivencia (definición extraída da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero). Exemplos de violencia física: golpes, tiróns de pelo, patadas, puñazos, dentadas, queimaduras, feridas con arma, sexa cal sexa, privación do coidado de médicos durante unha enfermidade, privar de comida, expulsar violentamente do fogar...
  • Violencia psicolóxica: admite múltiplas modalidades de agresións intelectuais ou morais e toda conduta verbal que produza a desvalorización na muller, é dicir, que teña como finalidade a anulación desta. Pode ser exercida por homes do seu contorno familiar ou ben laboral e social. Exemplos de violencia psicolóxica: ameazas, insultos, acusacións, control das amizades, desprezo, intimidación, ridiculización, etc.
  • Violencia económica: privación do acceso aos recursos para o benestar físico ou psicolóxico da muller e das súas fillas e fillos; falamos da desigualdade no acceso aos recursos dispoñibles no ámbito de convivencia da parella. Exemplos de violencia económica: restrinxir o acceso ás contas, a destrución por parte do maltratador de bens materiais da vítima (queimar o coche, a casa, etc.), a desigualdade no acceso aos recursos...
  • Violencia sexual e abusos sexuais: inclúe calquera acto de natureza sexual forzada polo agresor ou non consentida pola muller e abarca a imposición, mediante a forza ou con intimidación, de relacións sexuais non consentidas e o abuso sexual, con independencia de que o agresor garde ou non relación conxugal, de parella, afectiva ou de parentesco coa vítima.

 

Utilizamos cookies propias e de terceiros para proporcionar os nosos servizos e realizar análise de uso e de medición de nosa web. Se continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso.

Pode consultar máis información aquí.

Entendín