Veciñanza

Os Nosos Museos

 
ECOMUSEO

O Ecomuseo de Cerceda, que foi inaugurado no ano 2002, trata de ser sinal de identidade e fiestra deste Concello, amosando a súa riqueza paisaxística, medioambiental, industrial, histórica e humana. Traballando na integración de todos aqueles elementos que poidan dar tanto a súa cidadanía como aos visitantes de Cerceda múltiples matices dunha diferenciada entidade propia. Dende as súas fermosas paisaxes ata as súas tradicións populares, pasando polas súas singulares instalacións enerxéticas, que influiron dun xeito definitivo tanto en Cerceda como na súa contorna inmediata, ou polo seu emblemático centro de ocio acuático, o Aquapark. HORARIOS: de luns a venres de 8.30 a 15. Tardes de luns a venres e mañáns dos sábados: Cita previa (Chamar de luns a venres 8,30 a 15,00 horas). Rúa Vila Deportiva Fernando González Laxe, 21-23
15185-Cerceda
639 40 20 34 / 981 68 50 01

Subcategorías

 • Servizos sociais

  Os Servizos Sociais de Atención Primaria do Concello de Cerceda realizan unha acción social globalizadora e polivalente para o conxunto da súa cidadanía, ao promoveren e posibilitaren o desenvolvemento do seu benestar social.

  Conta de artigos:
  12
  • Servizo de orientacion e información

   É un servizo de información e orientación sobre os recursos sociais e económicos aos que poden dereito aos veciños e veciñas de Cerceda co fin de atopar unha solución ás distintas problemáticas persoais, familiares e sociais.

   Conta de artigos:
   2
  • Servizos de atención persoal e familiar

   Prestan un apoio integral e personalizado a todas as persoas ou familias que se atopen ante unha problemática, por diversas causas: por carencias económicas e sociais, por conflitos relacionais, por ausencias, desemprego, desarraigo, toxicomanías, etc.

   Conta de artigos:
   4
  • Servizos para a diversidade funcional, a dependencia e a accesibilidade

   Trátase dun servizo de recursos ou prestacións sociais que teñen como fin ofrecer o apoio individualizado que favoreza a autonomía persoal e social dos veciños e veciñas en situacións máis desprotexidas con especial atención a menores, maiores ou persoas con algunha discapacidade ou con escasos recursos persoais e habilidades evitando o desarraigo familia, da veciñanza, e da contorna.

   Conta de artigos:
   6
  • Unidade de Tramitación de Prestacións Sociais (UTP)

   Tramita e xestiona diferentes prestacións económicas e asistenciais, atendendo ás necesidades sociais que presenta cada persoa ou familia.

   Conta de artigos:
   0
  • Centros municipais de maiores

   É un servizo que ten como finalidade facilitarlle á xente maior un envellecemento activo e fomentar a calidade de vida na etapa de vellez previndo posibles situacións de desarraigo ou de exclusión social e promovendo ao máximo a autonomía persoal das persoas maiores.

   Conta de artigos:
   0
  • Escola Infantil Municipal Os Pillabáns de Cerceda

   O Concello de Cerceda dispón dunha escola infantil municipal para nenos e nenas de 0 a 3 anos. Trátase dun equipamento diúrno de carácter educativo e asistencial que ten por obxecto o desenvolvemento harmónico e integral dos nenos e nenas, así como realizar ademais un importante labor de apoio á función educativa da propia familia, á vez que facilita o acceso dos pais e nais ao mundo laboral.

   Conta de artigos:
   0
  • Centro de dia residencial

   O centro de día residencial de Cerceda e un centro xerontolóxico da rede pública da Xunta de Galicia que conta con 41 prazas de centro de día e 21 de fogar residencial.

   Conta de artigos:
   0
 • Igualdade

  O Concello de Cerceda ten entre as súas prioridades promover a igualdade de dereitos e a non discriminación entre homes e mulleres, así como a participación e a integración das mulleres na vida social, cultural, económica e política do municipio.

  Conta de artigos:
  14
 • Cultura

  No deseño da programación cultural anual do Concello de Cerceda incídese de maneira moi especial na dinamización sociocultural dos diferentes colectivos e grupos.

  Conta de artigos:
  3
 • Deporte

  Á marxe dos indubidables beneficios que lle reporta á nosa saúde, tanto a nivel físico como psicolóxico, hoxe a práctica do deporte ten tamén unha relevante dimensión social e cultural, transmisora de valores e válida como instrumento de educación e de integración.

  Conta de artigos:
  4
 • Medio ambiente

  O Concello de Cerceda fai unha aposta cada vez máis forte pola conservación ambiental e a sustantibilidade. Esta aposta concrétase a día de hoxe en diversos servizos dos que dá conta a Área de Medio Ambiente e Sanidade.

  Conta de artigos:
  8
 • Sanidade

  En Cerceda, a limpeza de espazos públicos é xestionada polo propio Concello con traballadores municipais. Ademais de se dedicar ao mantemento das instalacións municipais e das zonas urbanas, o servizo de limpeza abrangue tamén as tarefas de mantemento das abondosas zonas verdes e naturais espalladas polas seis parroquias do municipio.

  Conta de artigos:
  0
 • Urbanismo e obras

  O Concello de Cerceda ten entre os seus obxectivos potenciar e consolidar o seu crecemento urbanístico para se converter nunha vila compacta, cunha diversificación social e funcional e un crecemento heteroxéneo onde o territorio sexa utilizado de forma racional e sustentable.

  Conta de artigos:
  2
 • Desenvolvemento económico

  O Concello de Cerceda, por medio do seu goberno local, pon á disposición de todas aquelas persoas emprendedoras que desexen poñer en marcha un negocio, empresa ou actividade os medios e recursos precisos para iniciar estes novos proxectos.

  Conta de artigos:
  8
 • Normalización lingüística
  Conta de artigos:
  4
  • Tradición oral

   Co motivo do Día das Letras Galegas de 2010, o Concello de Cerceda convocou o I Certame de recollida da tradición oral, en colaboración cos centros de ensino do municipio, o CPI O Cruce de Cerceda e o CEIP Celso Emilio Ferreiro da Silva, e destinado ao alumnado de secundaria.

   Conta de artigos:
   3
 • Entidades culturais e deportivas
  Conta de artigos:
  16

Utilizamos cookies propias e de terceiros para proporcionar os nosos servizos e realizar análise de uso e de medición de nosa web. Se continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso.

Pode consultar máis información aquí.

Entendín