Aberto o prazo de solicitude de praza na Escola Infantil Municipal Os Pillabáns para o curso 2017-2018.

Está aberto o prazo de solicitude de praza para o curso 2017-2018 (de setembro de 2017 a agosto do 2018), da escola infantil municipal Os Pillabáns.

As persoas que desexen solicitar praza no centro deberán presentar a solicitude e o anexo II, xunto coa seguinte documentación, no rexistro xeral do concello:

- fotocopia do DNI dos pais/titores.

- libro de familia (fotocpia de todas as páxinas dos membros da unidade familiar) ou certificación literal de nacemento.

- xustificantes de ocupación ou desemprego no ano 2017. (empregados última nómina ou desempregado certificado de desemprego)

- IBAN bancario.

-fotocopia da tarxeta sanitaria do alumno/a.

Outra documentación, se é o caso:

- certificado de discapacidade.

- certificado médico no caso de enfermidades crónicas ou outras afeccións.

- documentación que acredite as sitacuóns de separacións, divorcio, abandono do fogar, etc.

Xunto coas fotocpias deberán presentarse os orixinais para o seu cotexo.

O prazo de solicitude remata o 30 de abril.


Está aberto o prazo de solicitude de praza para o curso 2017-2018 (de setembro de 2017 a agosto do 2018), da escola infantil municipal Os Pillabáns.

As persoas que desexen solicitar praza no centro deberán presentar a solicitude e o anexo II, xunto coa seguinte documentación, no rexistro xeral do concello:

- fotocopia do DNI dos pais/titores.

- libro de familia (fotocpia de todas as páxinas dos membros da unidade familiar) ou certificación literal de nacemento.

- xustificantes de ocupación ou desemprego no ano 2017. (empregados última nómina ou desempregado certificado de desemprego)

- IBAN bancario.

-fotocopia da tarxeta sanitaria do alumno/a.

Outra documentación, se é o caso:

- certificado de discapacidade.

- certificado médico no caso de enfermidades crónicas ou outras afeccións.

- documentación que acredite as sitacuóns de separacións, divorcio, abandono do fogar, etc.

Xunto coas fotocpias deberán presentarse os orixinais para o seu cotexo.

O prazo de solicitude remata o 30 de abril.

FacebookTwitterDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed Pin It

¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso. Saber más

Acepto