Servizos sociais

Viaxe a Ponte Caldelas o sábado 11 de marzo

O concello organiza unha viaxe a Ponte Caldelas o vindeiro sábado 11 de marzo. Programa: - 8:00- incio de percorrido dos autobuses polo itinerario habitual. - 9:00- saída de diante do Museo do Moucho. CHEGADA A PONTE CALDELAS VISITA: - Visita guiada a Área Arqueolóxica de Tourón. - Paseo da Calzada. - 14:00- Xantar            Sopa de cocido            Cocido           Postre           Viño, auga e café - 16:00- Baile - 19:00- Saída para Cerceda. O custe da actividade é de 22,00€, e xa está aberto o prazo para anotarse.    

Plan de transporte público de Galicia

Con motivo da planificación do sistema de transporte público de Galicia e a integración do transporte baixo demanda, a concelleira de Benestar Social, Igualdade e Participación Social, María Viqueira Iglesias, agradece a colaboración da veciñanza de Cerceda para que lle acheguen as súas opinións sobre os problemas relacionados co transporte público no noso concello. As persoas interesadas poderán achegar as súas suxerencias sobre as paradas, as rutas, os horarios e calquera outra cuestión relacionada co transporte, chamando ao teléfono 981 68 50 01 ou ben no correo electrónico

Termalismo Social IMSERSO. Ano 2017

O IMSERSO abre o plazo de solicitude para participar no Programa de Termalismo Social para o ano 2017. Os prazos de presentación das solicitudes son os seguintes: - Para as quendas dos meses de febreiro a agosto: ate o día 13 de xaneiro de 2017 - Para as quendas dos meses de setembro a decembro: ate o día 12 de maio de 2017   Máis información no Departamento de Servizos Sociais ou no teléfono 981 68 60 68   Attachments:
BALNEARIOS PARTICIPANTES.pdf
FOLLETO INFORMATIVO.pdf

Xustificación das axudas municipais para o transporte escolar. Curso 2016-2017

As persoas beneficiarias das axudas municipais para o transporte escolar para o curso 2016-2017, deberán presentar no Rexistro Xeral do Concello a documentación xustificativa no mes de decembro. De non presentar dita documentación dentro do prazo establecido, entenderase que desisten da súa petición.
O pagamento da axuda concedida efectuarase logo de rematar o prazo de xustificación e comprobación da correspondente documentación.     Attachments:
ANEXO VI XUSTIFICACION.doc

Cena - baile de Nadal, sábado 17 de decembro 2016

Desde o Concello de Cerceda, organizase un ano mais a Cena – baile de Nadal, que será o sábado 17 de decembro, no Restaurante O Panadeiro. O programa para a cena – baile, será o seguinte :     A cena comeza ás: 21.30   Menú:   Empanada da casa   **** Langostinos   **** Secretos de Porco Ibérico, sobre patacas panadeiras e pementos  con salsa de Queixo San Simón   **** Bizcocho de Froitos Roxos  Crema de queixo con Xeado  de Fresa   Bebidas:   Augas minerais ou refrescos D.O. Rioxa Crianza D.O. Rías Baixas Café, uvas y cotillón Viño espumoso    O rematar a cena dará comezo  o baile.   * O programa esta suxeito a posibles imprevistos que poidan xurdir.   Prezo por persoa : 25 €   Para anotarse, deben achegarse ao 3ª andar do edicio municipal.  Se precisan mais información poden chamar ao 981 68 60 68.  

Exposición Cartas de Amor

No Concello de Cerceda, estará dipoñible para visitar a exposición Cartas de Amor, na sala de exposicións da biblioteca municipal, en horario de 15.00 - 21.00 aberta a toda a poboación. Estará para visitar desde o 22 de novembro, ao 14 de decembro.  

Resolución das solicitudes concedidas e denegadas para o transporte escolar. Curso 2016-2017

Rematados os prazos de presentación de solicitudes e de subsanación da documentación requirida, unha vez valoradas todas as solicitudes, a Xunta de Goberno Local celebrada o día 16 de novembro aprobou a listaxe das axudas concedidas e das denegadas. As persoas interesadas de acordo coas bases da convocatoria, deberán presentar no Rexistro Xeral do Concello a documentación xustificativa no mes de decembro. De non presentala dentro do prazo establecido, entenderase que desisten da súa petición. O pagamento da axuda concedida efectuarase logo de rematar o prazo de xustificación e comprobación da correspondente documentación. Attachments:
LISTAXE CONCEDIDAS-DENEGADAS.doc

Publicación das listaxes coas solicitudes das axudas de transporte escolar completas ou pendentes de emenda. Curso 2016-2017

Rematado o prazo de presentación de solicitudes para as axudas dirixidas ás familias para transporte escolar para o curso 2016/2017, e unha vez comprobada a documentación que acompaña cada unha delas, o alcalde José García Liñares aprobou por decreto as listaxes coas solicitudes completas e as pendentes de emendar documentación. As persoas interesadas disporán dun prazo de 10 días para presentar alegacións e/ou emendar a documentación requirida. Dito prazo comeza o día 11 e remata o día 25 de outubro. No caso en que as persoas interesadas non presenten, no Rexistro Xeral do Concello, a documentación para subsanar no prazo establecido, quedarán denegadas. Attachments:
LISTAXES DAS SOLICITUDES COMPLETAS-INCOMPLETAS.doc

Xustificación das axudas dirixidas ás familias para libros de texto, material escolar e vestiario. Curso escolar 2016-2017.

  DOCUMENTACIÓN PARA A XUSTIFICACIÓN.   1. A xustificación da subvención farase coa presentación no Rexistro Xeral do Concello de Cerceda dos seguintes documentos acreditativos do axuda total concedida:   a)   O anexo VI.   b) A acreditación de realizar os gastos, da forma seguinte:   - Coas correspondentes facturas, sendo obrigada a relación entre a actividade e o material adquirido. As facturas deberán conter, como mínimo, os seguintes requisitos:   * Nome, razón social e NIF ou CIF de quen emite a factura.   * Desagregación do IVE ou imposto correspondente; no caso de exención, deberá facerse constar expresamente na factura.   * Nome e NIF ou CIF do beneficiario da subvención, debendo estar expedida a factura a nome da persoa solicitante da subvención.   * Relación detallada do que se adquiriu   * Número de factura, data e lugar de emisión e denominación de "factura".   c) Declaración de outras axudas (Anexo VII)   2. Deberán presentar xustificantes pola totalidade dos gastos efectuados para cada unha das actividades subvencionadas. De non ser así, o Concello modificará as contías en proporción ao efectivamente xustificado.   3. Os documentos xustificativos corresponderán aos gastos feitos dende o día 1 de xaneiro ata o 1 de outubro de 2016 e solo serán subvencionados os que respondan de maneira indubidable á natureza da actividade subvencionada, e se realicen no prazo establecido.   4. Os gastos subvencionables de equipamento básico, teñen que responder ao obxectivo de cobertura de necesidades básicas de vestiario, polo que ditas facturas serán obxectos de valoración técnica de servizos sociais.     PRAZO DE XUSTIFICACIÓN DOS GASTOS.   1. O prazo para presentar no Rexistro Xeral do Concello de Cerceda a documentación xustificativa será do 1 ao 21 de outubro de 2016.   2. De non presentar a xustificación dentro do prazo establecido nestas bases, entenderase que desiste da súa petición, polo que perderá o dereito a cobrala e polo que se anulará o correspondente compromiso, ambos por unha resolución da Alcaldía.   
      Attachments:
MATERIAL ESCOLAR. MODELOS PARA A XUSTIFICACIÓN.pdf

Resolución de concesión das axudas municipais para libros de texto, material escolar e vestiario para o curso 2016-2017.

Rematado o prazo de presentación de solicitudes e de requirimento de documentación, para as axudas dirixidas ás familias para libros de texto, material e vestiario para o curso 2016/2017, e unha vez comprobada a documentación que acompaña cada unha delas, o Alcalde, José García Liñares, aprobou por decreto de 13/09/2016, a resolución definitiva das solicitudes concedidas e as denegadas, así como as contías das axudas. De acordo co artigo 13 das bases da convocatoria disporán do prazo do 1 ó 21 de outubro para presentar a documentación xustificativa, establecida no artigo 12 de ditas bases. O pagamento da subvención, segundo o establecido no artigo 14.1 das bases da convocatoria, realizarase do seguinte xeito: o 50% do importe da subvención aboarase no momento da concesión, e o restante 50% aboarase logo de xustificar o 100%.         V     Attachments:
RESOLUCIÓN LISTAXE AXUDAS MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016-2017.pdf
FacebookTwitterDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed Pin It

Utilizamos cookies propias e de terceiros para proporcionar os nosos servizos e realizar análise de uso e de medición de nosa web. Se continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso.

Pode consultar máis información aquí.

Entendín